Tỉnh Bình Phước đã thống nhất thông qua quy hoạch, mở rộng 2 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú giai đoạn 2 với tổng diện tích gần 800 ha.

Ngày 14.12, UBND tỉnh Bình Phước đã họp xem xét thông qua quy hoạch, mở rộng 2 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú giai đoạn 2.

Theo đó, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 được quy hoạch thêm 317 ha (giai đoạn 1 rộng 184 ha), trong đó trên 132 ha thuộc TT.Tân Phú (H.Đồng Phú) và gần 185 ha thuộc xã Tiến Hưng (TP.Đồng Xoài).

Trên cơ sở hiện trạng đang có, đơn vị lập quy hoạch đã thông qua đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Trong đó có các hạng mục như: quy hoạch sử dụng đất, hệ thống cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật… Mục tiêu hướng tới xây dựng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thành khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, thu hút các ngành nghề không độc hại, cháy, nổ và tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Bình Phước mở rộng 2 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú  - ảnh 1

Công nhân Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú

hoàng giáp

Đối với đồ án quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đồng Phú giai đoạn 2 mở rộng thêm 479,8 ha (giai đoạn 1 rộng 72 ha) thuộc địa bàn xã Tân Lập (H.Đồng Phú) gồm có khu B và khu C. Trong đó, khu B có diện tích 213 ha, gồm đất cho hành chính, dịch vụ 5,64 ha; đất dành cho nhà máy, nhà xưởng 155,4 ha… Đối với khu C có tổng diện tích 266,8 ha, trong đó đất dành cho hành chính, dịch vụ 6,22 ha; đất dành cho cây xanh 27,35 ha; đất phục vụ cho nhà máy, nhà xưởng 191,9 ha; đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật là 3,85 ha; đất đầu tư giao thông là 30,11 ha…

Tùy vào từng hạng mục, đơn vị tư vấn đã lập quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 với những đề xuất mang tính kết nối nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển nền công nghiệp hiện đại, từng bước đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Bình Phước mở rộng 2 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú  - ảnh 2

Bản đồ quy hoạch mở rộng khu B – C Khu công nghiệp Nam Đồng Phú giai đoạn 2

H.G

Thống nhất phương án mở rộng quy hoạch 2 dự án quy hoạch, mở rộng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú giai đoạn 2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh lưu ý đơn vị tư vấn đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của Khu công nghiệp, vừa phù hợp và đảm bảo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

LEAVE A REPLY