Biến cái không thể thành có thể!

Không phải trong nguy cơ dịch bệnh mà các dự án phát triển kinh tế của Việt Nam phải dừng lại. Đảng, Quốc hội và Chính phủ kết hợp với doanh nghiệp...

VRG hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ cổ phần hóa

Ngày 17.12, tại trụ trở VRG đã tổ chức hội nghị thực hiện bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn cùng...