[TOÁN CẤP 3-Skill CASIO]#1 Tuyệt kỹ CASIO tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại một điểm

0
39

Skill CASIO – Tuyệt kỹ CASIO tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại 1 điểm
Thủ thuật Casio tính đạo hàm cấp 2 của hàm số.
Nếu tính đạo hàm cấp một chúng ta có thể sử dụng máy tính casio tính ngay, nhưng đối với đạo hàm cấp 2 ngoài việc chúng ta tính tay cấp 1 và nhờ máy tính phần còn lại. Thì chúng ta có thể dựa vào định nghĩa đạo hàm và CASIO để giải quyết.
WEB: http://toancap3.edu.vn

LEAVE A REPLY