[TOÁN CẤP 3-TRẮC NGHIỆM HHKG 11] #5:Định lý Menelaus và ứng dụng tính tỷ số trong hhkg 11

Định lý Menelaus và ứng dụng tính tỷ số trong hình học không gian 11.
Thông thường đối với bài toán tỷ số đoạn thẳng ta dựa vào tính chất song song của định lý Talet nhưng nhiều bài toán nếu ta sử dụng định lý Menelaus để tính tỷ số trong hhkg 11 sẽ nhanh hơn nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *