[TOÁN CẤP 3- TRẮC NGHIỆM nhị thức NEWTON] #6: Giải nhanh trắc nghiệm nhị thức Newton

Giải nhanh bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton bằng máy tính casio, bài tập trắc nghiệm đại số 11 chương 2 tổ hợp xác suất.
Ở video này đề cập đến các dạng toán như: giải phương trình tổ hợp bằng máy tính casio, khai triển nhị thức Newton dưới dạng đầy đủ, tìm số hạng hoặc hệ số trong khai triển nhị thức Newton,tìm số hạng chính giữa trong khai triển, …
Web: toancap3.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *