TOÁN CẤP 3-TRẮC NGHIỆM tổ hợp xác suất. # 5: Giải nhanh TN hoán vị chỉnh hợp tổ hợp

Giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp bằng máy tính CASIO. Chương 2 đại số 11 tổ hợp xác suất.
(Nên xem câu 12 và 16)
WEB:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *