Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

Không gian tuy hẹp nhưng nếu biết cách sắp xếp và thiết kế khéo léo, chắc chắn bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với căn hộ tuyệt vời của mình như chủ nhân của căn hộ 45 mét vuông tại Linnégatan dưới đây.

f639ad70d9c028abd265bfa904914622 Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

1aac9ad75c3e49b9836c36b2e14fcd54 Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

1dfe1803eb6516d201501f9e63f44b84 Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

3f591bdc9ef46ae0ac9587bd3e38c101 Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

4b9ae1a30f9c38382f91d68e98db35fc Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

5a32c626aad1afedf240dbd3e2e5e911 Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

7c71c90b4a8fbe51bac500ec81f4a511 Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

556d7e28bd94677eb3c84ca218055c9e Bài trí khéo léo trong căn hộ 45m2 tại Linnégatan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *